Bankacılık ve Dijital Dönüşüm

Bankacılık,Dijital Dönüşüm ve Finansal Veriler.

Finansal veri akışları söz konusu olduğunda, bir araç olarak kağıt onlarca yıl önce e-formatlarla savaşı geri dönüşü olmayan bir şekilde kaybetti. “Dijital” sadece kağıtsız olmak demek değildir. Her şeyden önce bir teknoloji ortamında dağınık veri yığınlarını yapılandırabiliyor ve analiz edebiliyor olmaktır. İşletmeler ve kuruluşlar, finansal verilerini dijital hale getirmek ve verimliliği yeni bir düzeye taşımak için büyük çabalar harcıyorlar. Elektronik dosyalar uygun, hızlı ve güvenli bir şekilde aktarılabilir, saklanabilir ve işlenebilir. Kuşkusuz, finansal veri alışverişi için küresel dijital altyapıdaki en büyük “paydaşlar” bankacılık kurumlarıdır.

En genel anlamda, nakit bakiyesi raporlaması iki tarafı içerir – müşteri ve mevduat kuruluşu. Ancak müşterinin düzinelerce mevduat kuruluşuyla sözleşmeli ilişkileri olabileceğinden, makul bir seçenek, üçüncü taraf veri işleme firmaları gibi aracıların, daha önce bilgi akışları için bir odak noktası olarak hizmet etmeleri için dahil edilmesi olacaktır. Bankacılık işlemleri kolaylık olması açısından müşteriye yayılan tek bir raporda birleştirmek.

Bankacılık İşlemleri Araştırması 2016 yılında şirketlerin sadece % 7’sinin bir banka ile çalışmayı seçtiğini göstermektedir. Müşteri ne kadar büyük olursa, genellikle o kadar çok banka ilişkisi sürdürür. Ayrıca,% 60’ına 2 ila 10 banka hizmet vermektedir. Banka hesaplarına göre, kurumsal katılımcıların% 40’ı 150’den fazla hesapla faaliyet gösterirken,% 20’si 1-20 hesap grubuna aittir.

Bankalarla ortaklıklar da dahil olmak üzere birden fazla muadil ilişki ortamında faaliyet göstermek, şirketin nakit pozisyonunun üstünde kalmak için zorlu bir meydan okumadır -% 41’i bu gerçeğe tanıklık eder.

Ulusal ve bölgesel düzeydeki banka birlikleri bankacılık iletişim altyapısını kullanır ve yönetir.
Ayrıca üye kuruluşlar tarafından iletişim standartlarının geliştirilmesinden ve evrensel olarak benimsenmesinden de sorumludurlar. Genellikle, bu standartlar yerel finans endüstrisinin iş gereklilikleriyle uyumludur ve yerel piyasa özelliklerini yansıtır.
Bu nedenle, uluslararası ve ülkeye özgü biçimler ortaya çıkmıştır, belirli teknik zorluklar ve bunların ilişkili maliyetleri de ortaya çıkmaktadır.

Ödeme türüne, coğrafyaya, yasal gerekliliklere, bankacılık sistemlerinin özelliklerine ve diğer birçok faktöre (ücretler, teslim süresi ve diğerleri arasında güvenilirlik) bağlı olarak, işletmeler elektronik bankacılık beyanını şirketin ERP sistemi için okunabilir bir formata dönüştürmek zorunda kalmaktadır.
Doğru raporlama ve geliştirme maliyetleri standardisazyon çabalarını motive eder. Banka hizmetlerine yapılan kurumsal harcamaların önemli bir kısmının bilgi raporlama ve kurumsal finansal sistemlerin bankacılık platformlarıyla entegrasyonuna ayrıldığı bilinmektedir.Bilgi almak için klayınız

Categories: