Gün: 30 Mart 2020

Mutabakat türlerinden olan BA ve BS mutabakatın hangi şirketler tarafından, hangi şartlarda ve ne şekilde kullanılacağı hususu uygulamada zaman zaman karışıklıklara neden olabilir. Bu yazı kapsamında BA/BS Mutabakatın tanımı ve uygulama usullerini ve cezai müeyyideleri, ilgili mevzuatlar ve GİB’in web sitesinde ki açıklamalar doğrultusunda kısaca değineceğiz. Bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerin bir kişi veya […]